събота, 20 ноември 2010 г.

20.11

Началото на модерността е Първата световна война, дадаизма, футуризма...

Най-страшната и масова до тогава война е широко репродуцирана с помощта на киното и фотографията. Психологическите поражения са невъзстановими. Идва първият крах на буржоазното общество и неговите ценности. Край на естетиката и смисъла живота и най-вече - край в изкуството.

Дада се характеризира с отказ от естетически стил или художествена традиция, антирационалност, провокация, абсурдност, преувеличение, ирония, цинизъм, нихилизъм, основен акцент върху ролята на случайността в "творческия процес", по-скоро в изкуството изобщо. Дада задрасква дотогава съществуващите стилове и линейната история на изкуството... то ражда тоталното изкуство - средата или контекста в който всеки жест, образ или дума са креативни и заредени с теза.
Тоталната среда на дада представленията, митингите, концертите,маскарадите и карнавалите, рециталите, потрошаването на кафенето, където се събират в Цюрих, и т.н. е прераждането на сценографията и нейното преоткриване за Модерността.
Предоляването на стиловете се случва така.

Гледайте филма тук:
http://ubu.com/film/berger_seeing1.html

Упражнение: Дада колаж (следвайки максимум характеристиките на дадаизма - отказ от естетически стил или художествена традиция, антирационалност, провокация, абсурдност, преувеличение, ирония, цинизъм, нихилизъм, основен акцент върху ролята на случайността).

За онези, които не са присъствали на лекцията лично, (а само духом) - задача те усложнява с факта, че трябва в колажа ви да присъстват следните елементи:
1. цитат или изображение на Л.Н. Толстой;
2. Нарисувана ютия;
3. Етикет от въображаема (хипотетична) марка бира;
4. Името ви, написано наобратно.

Целта на колажа е опит на работа с готови изображения и експеримент с взаимодействието на различни елементи в ситуацията на отказ от стил или преодоляване на стила и естетическия императив (това да се стремим към хубавото/красивото).

петък, 12 ноември 2010 г.

13.11

"Театърът е живот, но в по-концентрирана форма" Питър Брук

Представяне на взаимодействия на прожекция с обекти и образи на сцената.
Кадриране и използване на мултимедийна прожекция в декора.
Продължаване и / или преодоляване на сценичното пространство чрез ненаративни кино клипове. Създаване на усещане, атмосфера, логика на пространството или функцинално използване на изображението от прожекцията.

Задача: статично или динамично изображение, което да създаде някаква специфична / характерна среда + 2 или 3 обекта / образа, които да свързват сценичното простанство с нея.

събота, 6 ноември 2010 г.

06.11

Енциклопедия на въображаемите същества на Борхес служи за източник на герои / действащи лица, които трябва да поставим в контекст/среда в двора на университета.
Упражнението се усложнява допълнително от случайния подбор на старинни столове от книгата "Интериорът през вековете" на Иван Баджев. Столовете от различни епохи и стилове трябва да се поставят в същата среда, както и въображаемите същества.

Целта на експеримента е да се изследва взаимодействието между (съвременна) среда, предмет с исторически черти и въображаемо същество.