петък, 12 ноември 2010 г.

13.11

"Театърът е живот, но в по-концентрирана форма" Питър Брук

Представяне на взаимодействия на прожекция с обекти и образи на сцената.
Кадриране и използване на мултимедийна прожекция в декора.
Продължаване и / или преодоляване на сценичното пространство чрез ненаративни кино клипове. Създаване на усещане, атмосфера, логика на пространството или функцинално използване на изображението от прожекцията.

Задача: статично или динамично изображение, което да създаде някаква специфична / характерна среда + 2 или 3 обекта / образа, които да свързват сценичното простанство с нея.

7 коментара: